Kršćanski doživljaj

Broj stranica: 40
Cijena: 10,00 kn

1. KORAK - KRŠĆANSKI DOŽIVLJAJ

Sažetak ovog koraka

Prvi korak obrađuje različite aspekte kršćanskog života kao što su kršćanska sigurnost, Kristovo upravljanje životom, načela rasta, autoritet kršćanina i važnost crkve.

SADRŽAJ
- Kršćanski doživljaj s Isusom Kristom
- Kršćanska sigurnost
- Osoba Isusa Krista
- Kristovo upravljanje životom
- Pet načela rasta
- Autoritet kršćanina
- Crkva