Kršćanin i Sveti Duh

Broj stranica: 40
Cijena: 10,00 kn

3. KORAK - KRŠĆANIN I SVETI DUH

Sažetak ovoga koraka

Treći korak je raspravljanje o Svetom Duhu, trećoj osobi Božanstva ili Trojstva. Ovaj korak uči nas tko Sveti Duh jest i kako on djeluje u životima pojedinaca. Prikazuje nam kako možemo dopustiti Svetom Duhu da radi u našim životima i kakvi mogu biti rezultati. Također doznajemo kako nas njegova sila može neprekidno ispunjati snagom.

SADRŽAJ
- Primit ćete snagu
- Tko je Sveti Duh i zašto je došao?
- U kakvom je odnosu Sveti Duh sa svakim kršćaninom?
- Zašto je tako malo kršćana ispunjeno Svetim Duhom?
- Kako kršćanin može biti ispunjen Svetim Duhom?
- Po čemu kršćanin može znati da je ispunjen i koje su posljedice   ispunjenja Svetim Duhom?
- Kako kršćanin može nastavljati biti ispunjavan Svetim Duhom?