Duhovni kutak


  Odabir članka

 

    

 
"U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga - i Riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga. Sve je po njoj postalo i ništa što je postalo nije bez nje postalo.
Ivan 1,1-3


"Sve što želite da ljudi čine vama, činite i njima! U tome je sav Zakon i Proroci."
Matej 7,12
Poštovani posjetitelji Logosovih stranica, na ovoj stranici ćete periodično naći tekstove sa duhovnim temama i promišljanjima.

Objavit ćemo tekstove nekih seminara, konferencija ili predavanja koja će Vas približiti većoj spoznaji Boga i Njegovoj Riječi.

Logos Vam šeli obilje Božjeg blagoslova u čitanju "Duhovnog kutka" i bit će nam drago ako se javite sa svojim komentarima.