Poslanica Kološanima i Filemonu

Broj stranica: 109
Cijena: 27,25 kn

Ovaj komentar ima korijene u seriji ekspozitorskih propovijedi, koje su proizašle iz ustrajnog studiranja. Zbog toga se u njemu osjeća briga - ponekad podsvjesna - da se ispuni propovjednička dužnost. Ako ovo bude mali doprinos oživljavanju ekspozitorskog propovijedanja u Crkvi, trud koji je ovdje uložen bit će više nego nagrađen.
Poslanica Kološanima je u svojoj biti kristocentrična.

Suočen sa širenjem krivog učenja, Pavao okreće misli i srca vjernika Kristovoj sobi i djelu jer je ponesen njegovom slavom. Zato ova poslanica ima poruku za Crkvu u svako doba, a vjerojatno posebno u ovo naše. Usred svih oprečnih tokova mišljenja i prakse u Crkvi u širem smislu, postoji potreba za čvršćom potvrdom Kristovog gospodstva. On je jedini slava Crkve, i njegova Riječ mora biti konačan autoritet.

Ali ono što je točno za Crkvu u cjelini, točno je i za svakog pojedinog vjernika. Mnoštvo teorija vrlo često više zbunjuje nego što pomaže u traženju biti u Kristu. Pavlova stalna upotreba ovog izraza s njegovom živom sviješću o bogatstvu koje dobiva vjernik treba nas potaknuti na to da ponovno ispitamo slavu našeg položaja, položaja novih ljudi u njemu.

Pokušavajući protumačiti ovu poslanicu, ja sam, dakako, išao uhodanim stazama onih čiji su trud i predanje obogatili naše razumijevanje Riječi i od kojih sam i sam mnogo naučio.