Prva i druga poslanica Solunjanima

Broj stranica: 172
Cijena: 43,00 kn

Poslanice Solunjanima danas se premalo proučavaju. Možda je i točna tvrdnja da u njima nema one teološke dubine koja obilježava Poslanicu Rimljanima, kao ni uzbudljive polemičnosti koju nalazimo u Poslanici Galaćanima.

No usprkos tome one imaju važno mjesto u Pismu. Ni jedan drugi tekst tog velikog apostola ne pruža nam toliki uvid u njegove misionarske metode i poruku. Ovdje možemo vidjeti Pavla kao misionara i Pavla kao pastora, vidjeti ga kako vjerno objavljuje Božje evanđelje, kako se brine za dobrobit svojih obraćenika, kako ih kori i hvali, kako ih vodi, opominje i poučava, kako ga njihov napredak oduševljava, te kako ga njihova sporost razočarava.

Premda sistematsko izlaganje velikih naučavanja nije jedno od obilježja poslanice Solunjanima, neobično je zanimljivo zapaziti da je u njima prisutna većina - ako već nisu i sva - velikih Pavlovih naučavanja, bilo da se podrazumijevaju bilo da su neposredno spomenuta. A ta je činjenica, imamo li na umu nesumnjivo rani datum nastanka ovih poslanica, veoma važna u kontekstu povijesti kršćanske misli.

Od naročite je važnosti učenje o eshatologiji koje u ovim poslanicama nalazimo. A s obzirom na probuđeno zanimanje za ovo naučavanje do kojega je došlo u posljednje vrijeme neophodno je da shvatimo i pravilno ocijenimo doprinos koji poslanice Solunjanima daju teološkoj tematici.

Usrdno se nadam da će ovaj kratak komentar pomoći da se pažnja kršćana usmjeri na važnost ovih poslanica i na relevantnost njihove poruke za čovjeka današnjeg vremena.