Prva i druga poslanica Timoteju i poslanica Titu

Broj stranica: 244
Cijena: 56,00 kn

Pastoralne poslanice odigrale su značajnu ulogu u povijesti kršćanske Crkve i potpuno su opravdale svoje uvrštenje u novozavjetni kanon. Njihova privlačnost leži u mješavini zdravih praktičnih savjeta i teoloških učenja, a upravo to se pokazalo kao neprocjenjiva vrijednost kršćanima, kako pojedincima tako i skupinama vjernika.

Ne začuđuje što su opomene upućene Timoteju i Titu u svezi s njihovim odgovornostima služile kao obrazac za kršćansku službu te su našle široku primjenu u svećeničkim službama.
Otvarajući komentiranje ovih poslanica, svjestan sam teškoća na koje ću nailaziti.

Tijekom dužeg razdoblja mnogi biblijski stručnjaci posijali su sumnju u njihovu autentičnost, što je težilo srozavanju njihova ugleda. Osjećao sam se obveznim da potanko preispitam te prigovore, a rezultati toga dani su, što je bilo moguće potpunije, u okviru prostora predviđenog za uvod.

Lingvistički problem bio je predmet posebnog istraživanja. Zbog tehničke prirode ovog proučavanja dobiveni rezultati navedeni su u dodatku.