Poslanica Hebrejima

Broj stranica: 201
Cijena: 50,25 kn

Poslanica Hebrejima možda je najteološkija knjiga Novog zavjeta. Kristologija, soteriologija i eshatologija imaju u njoj značajnu ulogu, a ni nauka o čovjeku, mada ne toliko važna, nije sasvim odsutna. Međutim, crkva se sasvim kratko spominje samo dva puta, a jedno od tih mjesta jest navod iz Starog zavjeta. Time se može objasniti potpuna odsutnost ikakva spomena sakramenta Gospodnje večere.

Mnogi odjeljci teško se mogu razjasniti, i upravo u tome možda leži razlog njezine neomiljenosti u nekim krugovima. Međutim, u ovom tumačenju retka za retkom nijednu od tih teškoća nisam svjesno izbjegavao.

Ova se poslanica razlikuje od svih ostalih knjiga Novog zavjeta po tome što spominje Kristovo svećeništvo. Važnost i nužnost ovog vida Kristova života ne može se prenaglasiti. Koliko bi Novi zavjet bio siromašniji bez natuknice o Kristovu svećeništvu!

Dapače, nije neispravno ni reći da Novi zavjet ne bi bio potpun bez te važne teme.
Godinama sam bio nezadovoljan tradicionalnim tumačenjem Kristove agonije u vrtu. Tamo kao da ima, gledano s mojeg stanovišta, previše očitih proturječnosti, a ponekad mi se činilo da se nanosi nepravda i uvreda Kristovoj časti.

U VII poglavlju predložio sam drukčiji pristup, s iskrenom nadom da će istraživanju te značajne i svete teme biti posvećena još veća pažnja.