Evanđelje po Luki

Broj stranica: 400
Cijena: 100,00 kn

Čini se da se donedavno vrlo malo pažnje pridavalo napadnoj činjenici da je Luka jedini od četiriju evanđelista koji je svom evanđelju napisao i nastavak. Zašto je to učinio? I ostala trojica napisala su knjige koje su opisivale Isusov život, smrt i uskrsnuće. Očito je da su smatrali kako prikaz tih događaja predstavlja zaokruženu cjelinu kojoj nije potreban nikakav dodatak. No Luka je napisao i Djela. Zašto?

Njegovo nas drugo djelo, dakako, vodi u povijest prve crkve. Tu nam se govori o onim prvim danima u Jeruzalemu i o tome kako su propovjednici pronosili evanđelje tadašnjim svijetom, o Petru i Ivanu, o Stjepanu Mučeniku, o Filipu i o mnogima drugima, a osobito o Pavlu i njegovim pomoćnicima.

Luka želi prije svega izraziti jednu veliku ideju, ideju o tome da Bog ostvaruje svoju namisao. Ta se namisao jasno vidi u Isusovom životu i radu, no ona ne završava s njegovom zemaljskom službom. Ona se neposredno nastavlja u životu i svjedočanstvu crkve.

Crkva ne predstavlja neko novo Božje djelo, koje nije povezano ni sa čime prijašnjim. Luka kao da želi reći da je Isusovo djelo vodilo, kao što je po Božjem planu i trebalo voditi, do rađanja crkve. Neki pisci izražavaju to tako što kažu da je Lukina osnovna tema "povijest spasenja", ili pak tako što nam skreće pažnju na motiv obećanja i ispunjenja obećanja.

Luka ovu božansku namisao vidi u najužoj vezi s Božjom ljubavlju i milošću. Za to je evanđelje karakterističan način na koji je Božja ljubav prikazana kao aktivna u različitim smjerovima i među različitim ljudima. Ta se tema ne pojavljuje tek tu i tamo, nego se provlači kroz oba djela. Dok je kod Mateja, kako je to izrazio A. H. McNeile, naglasak na kraljevstvu, a kod Marka na sili, kod Luke je na ljubavi. Možda upravo to daje trećem evanđelju posebnu privlačnost.

Očito je da je pisac tog evanđelja bio čovjek znatne kulture, koji je znao cijeniti ono što je lijepo, kao što je, nesumnjivo, znao i dobro pisati. No nijedna od tih činjenica, pa ni kad se uzmu zajedno, ne objašnjava odakle ta ljepota u ovim djelima. Ona naime, izvire u prvom redu iz Božje ljubavi koja zrači iz prikaza Isusovog života, iz njegovih riječi i usporedbi.