Poslanica Galaćanima

Broj stranica: 183
Cijena: 34,50 kn

Poslanica Galaćanima je duhovni dinamit, i zato je gotovo nemoguće njome baratati bez eksplozija. Tako se to često događalo u povijesti Crkve. Do velikog duhovnog probuđenja Martina Luthera došlo je dok je tumačio i proučavao ovu poslanicu, a propovijed na temu Poslanice Galaćanima unijela je mir u srce Johna Wesleya.

Nije ni čudo što su oba čovjeka bila vrlo privržena ovoj knjizi; ona je izravno prenosila iskustva Pavlova života u njihove živote. Međutim, ovo pismo ne sadrži samo poruku onima koji su živjeli nekoliko stoljeća prije nas, niti je to poslanica koja se može čitati na ugodnoj distanci i bez osobnog angažiranja. Ona u svakom trenutku stavlja znak pitanja na naše svakodnevne površine, lako donesene odluke i izaziva u nama protivljenje.

To je pismo oko koga su se lomila koplja, i uzaludno je očekivati da će bilo koji tumač, ma kako kratak bio, izbjeći prijeporna mjesta kad ga bude razlagao - osobito ako su pitanja jednako aktualna i danas. Jedina opasnost leži u tome da Božju Riječ upotrijebimo kao "veliku šibu" kojom ćemo natući teološke protivnike, umjesto da dopustimo egzegezi da preispita naša srca i osudi pretpostavke kojih se tako ljubomorno držimo.

Što je onda Poslanica Galaćanima? To je iskaz Pavlova evanđelja, koji je istodobno i iskaz sveopće Crkve. To je apologia pro vita sua apostolskog prvaka. Dosad je dobro, ali se možda već nalazimo na opasnu tlu. Pavao je ipak bio čovjek čija "naređenja" nisu prihvaćali mnogi njegovi sunarodnjaci. Njegovu tvrdnju o pravu na apostolski položaj smatrali su nedokazanom i neopravdanom.

Osim toga, uskraćivanjem mogućnosti da spasenje ovisi o bilo čemu osim o djelu koje je za bespomoćna čovjeka učinio svemoćni Bog te njegovim privlašćivanjem vjerom koja je sama Božji dar - poslanica je poziv na kršćansku slobodu. Istina je, time se osuđuju oni kojima za spasenje nije dovoljna vjera u Krista, nego ga čine ovisnim o formi i obredima (jer zločin judaista nije bio u tome što su Kristovo djelo zamijenili nečim drugim, nego što u mu htjeli nešto dodati).

Poslanica jednako tako osuđuje one revne kršćane koji nesvjesno čine spasenje ovisnim ne samo o vjeri u Krista nego i o pridržavanju negativnih moralnih zakona ("Tri su stvari koje neću učiniti...", kako kažu riječi stare crnačke duhovne pjesme). Tko od nas može baciti kamen?