Dnevna čitanja


  Odabir dnevnog čitanja


    
   Prijevod: Estera Knežević
   Prevedeno i izdano dopuštenjem:
   Diakonissenmutterhaus Aidlingen
   Naslov originala: Bibellesezettel


    

    
 
PISMO CRKVI U SARDUČetvrtak, 16.08.2018.

Otkrivenje 3,1; Jeremija 17,10

Privid ili stvarnost

Može nam biti utješna spoznaja da Isus poznaje našu situaciju i okolnosti. Nismo li ponekad uzdisali, "Gospode, ti sve znaš, znaš kako mi je! Poznaješ cijelu moju situaciju." te iskusili da je dobar Gospodin i da je čvrsto Utočište svima koji se u njega uzdaju. Poznajemo li i takve trenutke i takvo stanja kada nam je neugodno što Isus sve vidi i sve zna, da poznaje svaki naš korak! "Gle, nema još riječi na mojim usnama, a ti već sve znaš." (Ps 139,4; Jr 23-24; Mk 2,8).

U prethodnim pismima smo prepoznali da se Isus crkvama predstavlja u skladu s njihovim nutarnjim duhovnim stanjem. To čini i u pismu Sardskoj crkvi. Predstavlja se kao "onaj koji ima sedam Duhova Božjih". To znači da se u, na nebo uzdignutom Gospodinu, nalazi punina Duha, tj. sva snaga milosti i blagoslova. Sve što crkva treba jedino on posjeduje (usp. Iz 11,2; Lk 11,13; Iv 4,14).

"On drži "sedam zvijezda u svojoj ruci"! Crkve se uspoređuju sa zvijezdama koje je Isus postavio u tamu ovog svijeta. On dobro zna koja zvijezda više ne stoji u Božjem svijetlu, gdje je svijetlo stavljeno "pod posudu", te je prigušeno. Isus se raduje kad mu je "zvijezda" vjerna i kad se kroz nju Božje svijetlo jasno sjaji ? odražava (čit. Ps 34,6; Dj 6,15; Fil 2,14-15).

Isus Krist, Gospodin svojih sljedbenika, ništa ne previdi i pred njim se ništa ne može sakriti. Njemu je otkrivena i skrovitost našeg srca. Ništa mu nije tolika mrsko kao kad njegovi sljedbenici uporno obdržavaju prividnu pobožnost, bez istinskog življenja. Mnogo toga i danas izgleda kao da je "živo", a zapravo nije oživljeno Duhom Božjim.