Dnevna čitanja


  Odabir dnevnog čitanja


    
   Prijevod: Estera Knežević
   Prevedeno i izdano dopuštenjem:
   Diakonissenmutterhaus Aidlingen
   Naslov originala: Bibellesezettel


    

    
 
ON IMA VRIJEME U SVOJIM RUKAMAPetak, 15.12.2017.

Luka 2,25.36-38; Galaćanima 4,1-7

Još malo

Ana i Šimun predstavljaju sve one, koji su tijekom stoljeć? očekivali dolazak Mesije (usp. Post 49,18). Koliko li se može odužiti čekanje kada se oduži ispunjenje obećanja! Ali Božje računanje vremena, ponekad se suštinski razlikuje od naše predodžbe (Ps 90,4).

Pored konkretne naznake vremena Mariji, kada bi Iskupitelj trebao doći (vidi Lk 1,26.31-33), Pavao u pismu Galaćanima daje odlučujuće upozorenje: 'Ali kada dođe punina vremena, posla Bog svoga Sina,...' Vrijeme čekanja postaje ispunjeno vrijeme. Ono je usporedivo s jednom posudom u koju kapaju godine, mjeseci, dani i sati. Ispunjeno vrijeme jest trenutak kada se posuda do kraja napuni. To je termin Oca na nebu koji određuje vremena. Punina vremena je kvalitativni pojam. Ali, pogledajmo i 'geopolitičke' i povijesne okvire tadašnjeg vremena, koji su olakšavali širenje Evanđelja: veliko Rimsko carstvo s grčkim, kao službenim jezikom, razvijena trgovačka i prometna mreža na zemlji i na vodi, vrijeme mira ('Pax Romana') pod carom Augustom; k tomu osjećaj duhovne praznine usred mnogobrojnih kultova bogovima, ljudima i idolima.

U Galaćania 4,4-6 Pavao sažima povijest spasenja na rođenje Isusa, Veliki petak, Uskrs i Duhove.

*Bog je poslao svog Sina: Otac je Nalogodavac (Iv 4,34). On je za spasenje ljudi od svog srca otkinuo najbolje što je imao: svog Sina. Isus je istovremeno Bog (usp. Mt 1,21-23; Isus-Bog spasava; Emanuel-Bog s nama).

*Rođen od žene: Tvorac postaje stvorenje. Neshvatljivo je: Vječni Bog sebe čini neiskazivo malim. Umjesto da 'karijeru' započne kao odrastao, Isus svoj zemaljski životni put započinje u tijelu svoje majke. Obožavajmo ga i štujmo riječima iz poslanice Rimljanima 11,33-36.