Dnevna čitanja


  Odabir dnevnog čitanja


    
   Prijevod: Estera Knežević
   Prevedeno i izdano dopuštenjem:
   Diakonissenmutterhaus Aidlingen
   Naslov originala: Bibellesezettel


    

    
 
ŠETNJA KROZ PROPOVIJED NA GORISubota, 24.09.2022.

Matej 5,6

Blago žednima i gladnima!

Glad i žeđ ne mogu se pripisati određenom osjetilnom organu. Poput umora, zahvaćaju cijelu osobu. Zato se nazivaju "općim osjetima". Poput signala upozorenja, skreću pozornost na deficite u tijelu: nedostaje vitalna hrana ili tekućina. Svatko tko ignorira signale upozorenja ili ne odgovara na njih prije ili kasnije biti će ugrožen. Na temelju ove usporedbe shvaćamo što Isus misli s četvrtim blagoslovom: Blago vama kada vam djeluju "opći osjećaji" u vezi odnosa s Bogom, kada osjećate žeđ i glad za pravednošću pred Bogom.

"Pravednost" je jedan od središnjih pojmova Novog zavjeta. Najvažnije pitanje Martina Luthera, koje je u konačnici pokrenulo reformaciju, bilo je: "Kako da postanem opravdan pred Bogom? Kako mogu stati pred Boga?" Pobožni redovnik Luther gladovao je i žeđao nesmetanog zajedništva s Bogom. Jer njegov asketizam, njegovo svjesno odricanje, njegovo samo-discipliniranje i dobra djela nisu mogli udovoljiti njegovoj čežnji. Mir s Bogom pronašao je tek kada je proučavajući razumio poslanicu Rimljanima.

Na neusporediv način, Pavao u Rimljanima otkriva biblijsko razumijevanje pravednosti. Situaciju čovjeka opisuje bez ublažavanja: "Nema pravedna ni samo jednoga." (Rim 3,10). Nadalje, isključuje kao uzaludne sve pokušaje gladnog i žednog čovjeka, da sam riješi ovaj problem: "Jer nikoga neće opravdati pred njim vršenje Zakona." (Rim 3,20a).

Na ovoj pozadini, Evanđelje, radosna vijest, sve jače blista: "I to pravednost Božja po vjeri u Isusa Krista, za sve koji vjeruju - nema razlike." (Rim 3,22a). Oni koji slijede ovaj put zauvijek će zadovoljiti svoju glad i žeđ za zdravim odnosom s Bogom. Božje obećanje, "... nasititi će se" se ispunjava (usp. Ps 23,1-2; 36,6-11).