Dnevna čitanja


  Odabir dnevnog čitanja


    
   Prijevod: Estera Knežević
   Prevedeno i izdano dopuštenjem:
   Diakonissenmutterhaus Aidlingen
   Naslov originala: Bibellesezettel


    

    
 
BOG KRALJUJE (Psalam 93 i 94)Četvrtak, 19.09.2019.

Psalam 94,16; Efežanima 6,10-13

Nakon što smo u Psalmu 93 vidjeli nadmoćnog Kralja, Psalam 94 nas dovodi na mjesto zemaljskih uvjeta, na mjesto poteškoća. ?Dokle će bezbošci, Jahve, dokle će se bezbošci hvastati? Dokle će brbljati, drsko govoriti, dokle će se bezakonici hvastati?? (3. i 4. stih).

Kontrast između svemogućeg Kralja i otvorenih sukoba kojima su zatečeni vjernici je velik. Kraljevi ljudi su žestoko napadnuti. Oni se bore protiv nevjere i oholosti. Trpe ruganje i prezir, odbacivanje i ponižavanje. Klevete i nasilje. Isus je prorokovao svojim učenicima, ?Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas! Kad biste pripadali svijetu, svijet bi ljubio svoje. Budući da ne pripadate svijetu ? ja vas izabrah od svijeta ? zato vas svijet mrzi.? (Iv 15,18-19; čit. Iv 16,1-4.33; Mt 10,28-32).

I Pavao zna što je teški progon. Kada se vratio sa svojim pratiocima u Ikonij i Antiohiju, ?utvrđivali su duše učenika i opominjali ih na ustrajnost u vjeri, učeći ih da nam treba kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje.? (Dj 14,22).

Na jedan ili drugi način i mi doživljavamo otpor. Što se narod više udaljava od Boga i njegove riječi i što je čovjek sam sebi veće mjerilo za sve stvari, pritisak postaje sve veći, a gubitak smjera je sve očigledniji. Mnogim napadnutim kršćanima, Pavao je sa svojim ponašanjem postao primjer, ?Meni ni najmanje nije do života; samo da dovršim svoju trku ? službu koju primih od Gospodina Isusa: svjedočiti za Evanđelje milosti Božje.? (Dj 20,24; čit. 1 Pt 4,1-2).