Dnevna čitanja


  Odabir dnevnog čitanja


    
   Prijevod: Estera Knežević
   Prevedeno i izdano dopuštenjem:
   Diakonissenmutterhaus Aidlingen
   Naslov originala: Bibellesezettel


    

    
 
STAVLJEN PRED ODLUKUUtorak, 19.06.2018.

Otkrivenje 2,14-16; 2 Ljetopisa 7,14

3. Veliko razdvajanje

Uzvišeni Gospod, kršćanima u Pergamu ukazuje na nebeski izlaz, put pokajanja, "Pokaj se, obrati se!" To zahtijeva jasno odvajanje od svega što nije u skladu sa Božjom voljom. "Ne vucite u istom jarmu s nevjernicima!" Vrijedi li to i danas? Ne bi li trebali biti tolerantni? "Tamo gdje se ljude ovog svijeta želi zadobiti prevelikom bliskošću, kršćanstvo se često izgubi." (A. Bengel).

Usklađivanjem sol gubi svoj salinitet (Mt 5,13), ničemu više ne koristi. "Zar ne znate da je prijateljstvo prema svijetu neprijateljstvo prema Bogu?" (Jak 4,4-5; čit. Pnz 12,30; 2 Ljet 19,2).

Kao kršćani, na ovom svijetu živimo kao brodica na vodi. Moramo paziti da voda ne prodre u nju, jer će potonuti. "Vi koji ljubite Gospoda, mrzite na zlo!" Podupirati, tolerirati, previdjeti, pokrivati zlo, pogoršava duhovno stanje. Za kršćane u Pergamu postojalo je samo jedno: očistiti se i izbaciti zlo, rastaviti se od grijeha. "Pokaj se!"

Ovaj poziv i nas treba potaći da dovedemo u red stvari koje su neprimjetno, kradom unijele nered u naš život. Duhovna nemarnost u sebi skriva opasnost da sve ostane po starom. "Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja: što je dobro, ugodno i savršeno!" (Rim 12,2; čit. 2 Ljet 30,8-9; 2 Kor 6,14-17).

Trebamo ljubiti svijet onako kako ga Bog ljubi. "?Jednima - koji se kolebaju - dokazujte da imaju krivo; druge spasavajte grabeći ih iz vatre; trećima iskažite s bojažljivošću milosrđe, mrzeći i samu haljinu okaljanu njihovim tijelom!" (Jd 22,23).