Dnevna čitanja


  Odabir dnevnog čitanja


    
   Prijevod: Estera Knežević
   Prevedeno i izdano dopuštenjem:
   Diakonissenmutterhaus Aidlingen
   Naslov originala: Bibellesezettel


    

    
 
ONO ŠTO JE VAŽNO (1 Ivanova 2,7-29)Utorak, 05.12.2023.

1 Ivanova 2,7-9

"Što je bilo od početka"

Već u prvom poglavlju naišli smo na redak: "Što bijaše od početka." (1 Iv 1,1). Apostol Ivan ove riječi koristi kao opis za "Riječ života", za Isusa, jer: "U početku bijaše Riječ,...I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama. I mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine." (Iv 1,1a.14).

I u današnjem odlomku teksta, Ivan povezuje ono što je "bilo od početka" s Božjom Riječi, sada se izričito pozivajući na "staru zapovijed". Dok danas "staro" obično povezujemo sa "zastarjelim", u biblijskoj misli ono staro, ono što je bilo od početka, ima drugačije značenje. Primjerice, "stari Bog" je "Bog najstarijih vremena" koji ostaje isti pouzdani Bog pun ljubavi usprkos svim promjenama (Pnz 33,27a). "Stara zapovijed" je Božja Riječ, koja vrijedi za svu vječnost (Mt 24,35).

Ova Riječ pokazuje kako Bog od nas traži ljubav od početka (usp. Pnz 6,4-5; Lev 19,18). Kroz Isusa smo oslobođeni da možemo ljubiti jedni druge. Ta se ljubav Božja izlila u naša srca njegovim Duhom Svetim, te proizvodi u nama takvu ljubav (čit. Rim 5,5).

Ta se stvarnost može usporediti sa snagom svjetla koje rastjeruje tamu. Znamo za tamu neljubavi i mržnje. Ali, Božja ljubav je jača. Kad su moga pradjeda nedugo nakon rata pretukli ljudi iz neprijateljskog garnizona, umirao je moleći Isusovu molitvu: "Oče, oprosti im; jer ne znaju što čine." (Lk 23,34a). Ubojice su bile toliko dirnute tom molitvom da su se suzdržali od zlostavljanja i ubijanja dvije žene koje su bile otete s njim. Pustili su ih.

Dopuštamo li Božjoj ljubavi da djeluje u nama? To je osnovna svrha života s Isusom! Sljedećih dana ćemo slijediti ove misli.